Koučování Přivolání toho jediného:

Jak si přivolat do života partnera svých snů

Přivolání toho jediného je koučovací program, který vám pomůže odhalit a uvolnit nefunkční vzorce v lásce, ukončit bývalé vztahy a otevřít své srdce. Pomocí účinného procesu, kterým projdete během 3 měsíců koučování si nastavíte silný záměr a odhalíte, jak vy jste zdrojem vašeho úspěchu v lásce.
Jste připraveni objevit pro sebe, nové možnosti v lásce?

Eva Andriessen

Eva Andriessen (www.andriessen.cz) je certifikovaná koučka na Přivolání toho jediného: její koučovací program je navržený tak, abyste si mohli uzavřít staré a nefunkční vzorce v lásce a krok za krokem objevit, jak už nemusíte partnera hledat, ale přivolat si ho do svého života.

Koučovací program Přivolání toho jediného je sestaven tak, abyste se dokázali znovu otevřít lásce, uvědomili si, svoji hodnotu a jedinečnost a mohli si do života přivolat partnera svých snů.

Během 3 měsíců si s Evou Andriessen projdete následujícími kroky...

PRVNÍ KROK

Příprava na lásku

 • Společně budeme zkoumat dopad kultury prostředí kolem vás na vaši schopnost vytvářet láskyplné a smysluplné vztahy.
 • Připravíte se na možnost otevřít své srdce na zcela novou úroveň. Přezkoumáme a rozšíříme vaši schopnost zdravé vzájemné závislosti.
 • Zaměříme pozornost na představu vaší vize láskyplného vztahu, abychom ukotvili a vytvořili váš nově vytvořený život z vytvořené budoucnosti, ve které jste s tím jediným/jedinou.
 • Začnete dělat konkrétní akce, které podpoří a budou v souladu s vašim budoucím láskyplným a smysluplným vztahem s tím jediným/jedinou.

DRUHÝ KROK

Ukončení minulosti

 • Čeká vás náročný úkol, abyste podstoupili nezbytnou ztrátu těch věcí, které znemožňují rozvoj vnímání lásky ve vašich životech.
 • Budeme zkoumat přísady pravého odpuštění za účelem dokončení a uvolnění minulosti.
 • Budeme zkoumat toxické vazby, které omezují vaši schopnost mít zdravější láskyplné vztahy.
 • Uvolníme vnitřní přesvědčení a vzorce chování, které vám již neslouží.
 • Předefinujeme a přepíšeme, kdo jste ve vztahu k vašim zraněním, které jste utrpěli, abyste se mohli otevřít vnímání lásky.

TŘETÍ KROK

Léčení starých vnitřních zranění

 • Prozkoumáme dopad prožitků z raného dětství na vaše současné intimní vztahy.
 • Objevíme a rozebereme nejhlubší přesvědčení, která o sobě máte a která ovlivňují vaši schopnost vytvářet dlouhodobé milostné vztahy.
 • Budeme se zabývat oblastmi, v nichž vám něco schází, a hledat alternativní způsoby, jak ukojit instinktivní hlad srdce.
 • Vezmeme si zpět ty části sebe sama, které jsme dříve zavrhli, abychom přijali sami sebe ve své celistvosti jako silnou a samostatnou bytost.
 • Období intenzivního sebezkoumání uzavřeme rituálem propuštění, který odstraní vše, co nám stojí v cestě k naplněné lásce.

ČTVRTÝ KROK

Stanete se magnetem na vaší cestě k lásce

 • Začneme tím, že si vytvoříme vizi bohatě uskutečněné lásky.
 • Stanovíme si silný a mocný záměr projevovat v životě lásku.
 • Tím, že si uvědomíme svůj smysl v životě, si ujasníme, co hledáme u partnera.
 • Naučíme se používat intuici, která nám umožňuje činit dobrá a moudrá rozhodnutí při utváření zdravých vztahů.
 • Podíváme se na to, jak je v rámci přípravy na lásku jednou z naprosto zásadních věcí nastavení osobní integrity.

PÁTÝ KROK

Probuzení k sebelásce

 • Začneme se zabývat potřebou učinit ten nejdůležitější závazek vůči sobě ještě předtím, než se zavážeme někomu dalšímu.
 • Zpochybníme své přesvědčení, že sobectví je vždycky špatné, zvýšíme svou způsobilost dávat sami sobě to, co potřebujeme, jako základ schopnosti dávat druhým.
 • Prozkoumáme svou schopnost přijímat lásku, kterou nám dávají druzí.
 • Podíváme se na vztah k vlastnímu tělu a sexualitě.
 • Budeme hledat způsoby, jak navázat sami se sebou emocionálně intimní vztah, a na tomto základě rozvíjet intimitu s dalším člověkem.

ŠESTÝ KROK

Aktivace k naplnění vize vaší lásky a partnerství

 • Budeme nadále rozvíjet schopnost dávat a přijímat lásku a trénovat velkorysost vůči lidem, které obviňujeme nebo odsuzujeme.
 • Budeme zkoumat klíčové prvky, které tvoří šťastný život.
 • Postavíme se starým strachům, které brání lásce, aby se zakořenila v našem životě.
 • Budeme procvičovat převzetí plné odpovědnosti za kvalitu svých vztahů.
 • Budeme zkoumat současné komunikační vzorce a zaměříme se přitom na rozvíjení schopnosti vytvářet smysluplnější spojení s druhými.

SEDMÝ KROK

Přijímání lásky do vašeho života

 • Prozkoumáme kvalitu kouzelného života a zjistíme, jak si k sobě bez úsilí přitahovat zázračné prožitky.
 • Umožníme silám lásky, aby nás stále více prostupovaly i v běžných činnostech každodenního života.
 • Začneme proměňovat život zaměřený na „mě“ na život zaměřený na „my“.
 • Soustředíme se na vděčnost jako na nejlepší způsob, jak si do života přivolat vše dobré a krásné.
 • Odvážně a neohroženě podstoupíme riziko, abychom vytvořili více příležitostí pro lásku.
 • Najdeme svůj střed a ukotvíme se ve vizi naplněné lásky v životě.

Cesta k vysněnému partnerskému životu je kratší, než si možná myslíte. Co chcete ve svém vztahu objevit? Napište mi.

Koučování procesu Otevřít se lásce

Co při koučování pro sebe objevíte?

Za 3 měsíce s plnou podporou ​​odborného vedení certifikované koučky na Přivolání si toho jediného, Evy Andriessen, zjistíte, jak:

 • Jak se stát magnetem pro svoji spřízněnou duši a připravíte se na možnost otevřít své srdce na zcela novou úroveň.
 • Jak uzavřít minulé vztahy a propustit toxické vazby, které omezují vaši schopnost mít zdravější láskyplné vztahy.
 • Jak odhalit vaše překážky v lásce a dopad prožitků z raného dětství na vaše současné intimní vztahy.
 • Jak uvolnit staré vzorce chování v lásce, které vám znemožňují se ve vztahu na plno projevit.
 • Jak si nastavit silný záměr a otevřít se lásce a ujasníte si, co hledáte u partnera.
 • Jak se napojit na své pocity, potřeby a touhy a jak učinit ten nejdůležitější závazek vůči sobě ještě předtím, než se zavážete někomu dalšímu.
 • Jak vnímat svoji hodnotu a krásu a začít proměňovat život zaměřený na „mě“ na život zaměřený na „my“.

Rezervujte si 30 min. konzultaci zdarma

Zvu vás na úvodní konzultaci zdarma, než se rozhodnete začít s koučováním.
Napište mi nebo zavolejte na telefon +420 608 505 082 - Eva Andriessen
a společně najdeme vhodný den, místo a čas setkání.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.